Sân khấu AE

Click vào ảnh để xem cỡ to hơn

Sân khấu kích thước 16x8m. Rất là rộng. Mọi người khỏi lo vụ để Naruko nữa nhé. ^___^

Tớ định là ngay từ đầu đã xếp so le luôn, để mọi người nhảy cho thoải mái, và cũng dễ lên ảnh hơn nữa. 😀 Ko biết ý mọi người thế nào?