Chương trình của ngày 21\9

Tình hình là đây là khung chương trình của ngày chủ nhật đú đởn sắp tới. Chúng ta có lẽ nên đến show hàng và đi la liếm từ sáng. Đồng thời cũng nên lên kịch bản để chuẩn bị cho clip giới thiệu Đuổi trym hội nhé…Mọi người hãy đóng góp ý kiến. Riêng MC toàn quyền giao cho Công chúa nước bọt nhé ….. Hie hie