Đồng phục

Như vậy là sau khi có thêm 1 tuần cho mọi người gửi mẫu thiết kế, tổ đồng phục cũng như leader và teacher đã xem xét và quyết định mẫu thiết kế của CUA sẽ là đồng phục của đội mình vào lễ hội tháng 4 tới. Đã có chỉnh sửa đôi chút so với mẫu demo đợt trước đưa lên và đây sẽ là mẫu thiết kế cuối cùng đưa ra, đồng phục sẽ được may theo mẫu thiết kế này