Thông báo đồng phục

Do hiện nay chúng ta vẫn chưa xin được tiền tài trợ, mà đồng phục lại cần may luôn để kịp có đồng phục cho lễ hội vào tháng 4, vì vậy cho đến chủ nhật tuần này 20/2/2011 mọi người đóng tiền may đồng phục cho tổ trưởng tổ mình nhé (tổ trưởng nào không thu được thì phải giao cho tổ phó). Số tiền là 200 000 VND/người (hai trăm nghìn đồng/người) – 1/2 số tiền đầy đủ cần đóng (200k còn lại sẽ được thông báo đóng sau). Số tiền 200 000 lần trước thu của mọi người dùng để mua vải đã hết, quỹ đội cũng phải bù thêm vào nữa.

Đến hết chủ nhật tuần này 20/2/2011 thành viên nào không đóng tiền đồng phục thì sẽ không thể may được đồng phục vì không có tiền để bù vào cho các bạn và như vậy  sẽ không được diễn ở lễ hội tháng 4 tới. Do thời gian không còn nhiều nên mong các thành viên HSY chú ý.

Các tổ trưởng tổ phó lưu ý thông báo cho tất cả thành viên tổ mình đóng tiền. Sau khi kết thúc buổi tập ngày chủ nhật 20/1 các tổ trưởng tổ phó nộp tiền lại cho tổ đồng phục để ngay đầu tuần tới tiến hành đi may luôn nhé:X

Đồng phục

Như vậy là sau khi có thêm 1 tuần cho mọi người gửi mẫu thiết kế, tổ đồng phục cũng như leader và teacher đã xem xét và quyết định mẫu thiết kế của CUA sẽ là đồng phục của đội mình vào lễ hội tháng 4 tới. Đã có chỉnh sửa đôi chút so với mẫu demo đợt trước đưa lên và đây sẽ là mẫu thiết kế cuối cùng đưa ra, đồng phục sẽ được may theo mẫu thiết kế này