Jyuunin toiro (download)

Photobucket

Dành cho mem cuồng loạn nào muốn thử sức với Jyuunin toiro:

Nhạc

Clip (stage)

Cảnh báo: Khuyến khích mọi người tập nhưng cấm được lơ là các bài nhảy cũ, nhảy Jyuunin Toiro mà quên mấy bài kia thì…………….Hie hie hie *Mắt gian tà*