Lần thác loạn đầu tiên…

Tình hình là blog này cũng đã lập được 1 thời gian rùi, cụ thể cũng đã mấy ngày, bản chất cũng dần lộ rõ nên tớ quyết định cho lộ luôn từ hôm nay. Thực ra đây là ảnh thác loạn hôm BC, chắc mọi người đều có nhưng tớ cứ post lên để chúng ta cùng abc…xyz…

Trước tiên là ảnh nhảy yô quảng cáo cho BC nè.


hội mình đẹp ghê, ai cười cũng tươi nhỉ, hôm tới cũng cố gắng như thế nhé


mời chào kiểu này ko bít có ai vào mua ko nhỉ;))

và…màn thác loạn bắt đầu


cái này…miễn bình luận, bản chất đã lộ rõ (ảnh này rõ ràng biến thái với bựa trông chẳng liên quan)


này thì lộn tôm nhé


sao vác thằng biến thái mà mặt đứa nào cũng tươi rói thế nhỉ???


nghỉ giữa 2 hiệp, chúng ta cùng cười nào…

hiệp 2 bắt đâu…


đội quân yakuza…


cái jì đây nhỉ???